Adıyaman Müzesi

 

Adıyaman bölgesinde iz bırakan uygarlıklara ait arkeoloji koleksiyonlarına ve ilk kazılardan başlayarak bölgede görev alan arkeologlara ait gündelik yaşam koleksiyonlarına yer verilmektedir. Ziyaretçilerin, bölgede izini bırakan uygarlıkların yaşam kültürünü bir bütün olarak deneyimleyerek öğrenmeleri hedeflenmektedir. Koleksiyon tematik hikayelerle ve görsel-işitsel araçlarla eğlenceli bir deneyim sunmaktadır.


Archaeological history of Adıyaman is narrated through the objects belonged to persistent civilizations in the region and the daily life objects belonged to the first archaeologists worked starting from the first excavations in the region. The collection offers an entertaining and educating experience through thematic stories and audio-visual media.