Balkan Evi Müzesi

 

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin eski Seka Kağıt Fabrikası yıllarında lojman olarak kullandığı bahçe içinde yer alan müstakil dernek evi müzeye dönüştürüldü. Sergilemede dernek koleksiyonunun yanı sıra belgesel film, maketler ve sözlü tarih kayıtları gibi görsel- işitsel araçlar kullanıldı.


The detached house used previously as the office of the Balkan Turks’ Culture and Solidarity Association was transformed into museum. Besides the association’s collection, documentary films, mock-ups and oral history records and other audio-visual media were used in the Museum’s exhibition.

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top