Başalan İstanbul Kamera Müzesi

 

İstanbul Kağıthane Premier Ofis Kampüs binasında açılacak olan Başalan İstanbul Kamera Müzesi, kameranın tarihini bilimsel, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bir bütünlük içinde ele alıyor. Koleksiyonda objelerin yanı sıra belgesel filmlere, videolara ve yerleştirmelere yer veriliyor. Fotoğraf sanatını ve yaratıcı üretimleri desteklemek amacıyla seminer/konuşma programlarına ve yetişkin ve çocuk atölyelerine olanak sağlayacak bir geçici sergi alanı da oluşturuldu. Müze için hazırlanan çocuk atölye kitine web sitemizden ulaşabilirsiniz.


In Başalan Camera Museum of Istanbul, the story of camera is approached thoroughly in cultural, technological and social context. Besides the collection objects, documentary films, videos and installations are placed. A temporary exhibition space has been developed which will be functioned as a workshop area for kids and adults. The educational kits for children’s workshop can be viewed through our website.