Kafkas Kültür Evi Müzesi

 

Kuzey Kafkas Dostluk ve Kültür Evi Derneği’nin eski Seka Kağıt Fabrikası lojmanlarında bulunan merkezi müzeye dönüştürüldü. Müstakil evin müze olarak işlevlendirilmesinde koleksiyon sergileme ihtiyaçları ile derneğin günlük kullanımının eş zamanlı sürdürülmesine imkan veren bir işlev programı hazırlandı.


 

The center of the Association for Northern Caucasia Friendship and Solidarity has been transformed into museum after the restoration is completed.

 

Balkan Evi Müzesi

 

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin eski Seka Kağıt Fabrikası yıllarında lojman olarak kullandığı bahçe içinde yer alan müstakil dernek evi müzeye dönüştürüldü. Sergilemede dernek koleksiyonunun yanı sıra belgesel film, maketler ve sözlü tarih kayıtları gibi görsel- işitsel araçlar kullanıldı.


The detached house used previously as the office of the Balkan Turks’ Culture and Solidarity Association was transformed into museum. Besides the association’s collection, documentary films, mock-ups and oral history records and other audio-visual media were used in the Museum’s exhibition.

 

 

Akçaray Sergisi


 
KABİN, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini aktaran ve her yaştan ziyaretçi için SEKA Park içinde vakit geçirilebilecekleri ve kolay erişebilecekleri bir geçici sergi mekânı olarak tasarlandı. KABİN’in ilk sergisi olan “Akçaray’da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım konusundaki master plan ve projelerine odaklanıldı. Sergide kentin sosyo-politik tarihi, kültürel ve ekonomik yapısı; simülasyonlar, infografik videolar, röportajlar, tanıtım filmleri, maketler, desenler, çocuklar için oyunlar, interaktif uygulamalar ve akıllı 3D harita gibi araçlar üzerinden aktarıldı.


As an temporary exhibition space which cites the activities of Kocaeli Metropolitan Municipality, KABİN has been designed for visitors of all ages and easily accessible for everyone in SEKA Park. The first exhibition narrated the socio-political history and cultural and economic structuring of the city through simulations, infographic videos, interviews, introductory films, mock-ups, dessins, children’s games, interactive applications and smart 3D maps.