Edirne Balkan Tarihi Müzesi Edirne Hıdırlık Tabya

 

Edirne kentinin tarihsel konumu, doğal ve kültürel mirası ile birlikte düşünülerek tasarlanan müze bir uygarlık müzesi olduğu kadar, bir tarih müzesi ve bir kent müzesi olarak da işlev görmektedir. Hıdırlık Tabyası mekanlarında tematik bir akış ile kurgulanan müze, Balkan coğrafyasının tarih öncesinden başlanarak en geniş sınırları ile bir bütünlük ve tarihsel bir süreklilik içinde ele alınmaktadır.


The museum was designed considering the physical texture and location of the city and its relationship with the historical and cultural heritage. As much as being a museum of civilization, the museum is also a history and a city museum. The spaces of Hıdırlık Bastion planned in thematically include a wide range of historical period starting from prehistory through to the twentieth century in all the territories of Balkans.