Hakkımızda

2008 yılından bu yana müzecilik alanında, müze ve kültür kurumları planlamasında kavramsal arka plan, tasarım, yapım ve işletmeyi kapsayan kuruluş süreçlerine bütünsel bir yaklaşım sunuyoruz. Müze ve sergi tasarımı ve uygulamalarında uluslararası standartlarda, müzecilik etik kuralları çerçevesinde, sürdürebilir yapılar oluşturulması için müşterilerimizin beklenti ve hedeflerini analiz ediyoruz.

Her müze kavramsal ve pratik olarak farklıdır ilkesi ile tasarımlarımızı biçimlendiriyoruz. Doğaya saygılı, insan hikayelerine ve üretimlerine alan açan, yeni müzecilik anlayışı ile yeni tasarımlar gerçekleştiriyoruz.

 

Müze planlama & danışmanlık

Müze ve sergi tasarım & uygulama

sergileme planı

grafik tasarım & kurum kimliği

illüstrasyon & film & etkileşimli uygulamalar

etkinlik ve eğitim programları ve doküman oluşturma

müze koleksiyon yönetimi programlarının belirlenmesi
müze envanter yönetimi

sözlü tarih uygulamaları

 

museum planning and consulting

museum and exhibition

design & implementation process 

exhibition planning

graphic design & corporate identity

illustrations & films & interactive apps

activity & edutainment programme materials

collection policies & museum inventory management

oral history

 

Starting from 2008, our team, executing the museum design and planning together, offers a holistic approach, including all the processes starting from formulating the corporate identity of the cultural institutions, establishing conceptual framework to designing, producing and implementing. Museum Exhibition Work (MEW), thanks to a team of experts, analyse the expectations and goals of the clients and provide professional service in museum & exhibition design and implementation within the scope of universal ethical values and standarts in museum operations. 

We are giving a shape to our design bearing in mind that every museum is different conceptually and pratically. We creat new designs with the concept of sustainable museums, respect for nature based scenarious on new museology approaches that opens up space for human stories and productions.