Isparta Müzesi


Isparta bölgesinde tarih öncesi dönemlerden günümüze iz bırakan uygarlıklara ve kültürlere ait arkeoloji ve etnografya koleksiyonlarına yer veriliyor. Koleksiyon tematik ve kronolojik bir akış ile sunulurken; sergileme, objelerin yanı sıra görsel-işitsel araçlar ve interaktif uygulamalar ile zengileştirildi.


The museum includes the archaeology and etnography collections of the civilizations around Isparta starting from prehistory up to today. The collection was displayed in thematical and in chronological order. The exhibits were enriched through audio-visual media and digital contents.