Kırşehir Müzesi

 

 

Kırşehir ve çevresindeki kazılardan elde edilen arkeoloji, etnografya ve antropoloji koleksiyonları yer almaktadır. Koleksiyonlar ayrı seksiyonlar olmaksızın bir arada tematik bir akış içinde ele alınmıştır. Kronolojik bir tarih sunumunun ötesine geçilerek ele alınan içerikler, farklı dönemler arasındaki ilişkileri ve kesişimleri de yansıtarak ziyaretçilerin Kırşehir’in yaşam kültürünü bir bütün halinde deneyimlemelerine imkan sağlamaktadır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji koleksiyonundan katkılarla zenginleşen müzede, yaşam izleri farklı dönemlerden flora fauna, jeolojik oluşum ve bugün korumakla sorumlu olduğumuz doğal zenginliklere de geniş yer vermektedir.


Anthropology, ethnography and archaeology collections derived from excavations held around Kırşehir and its region takes place in the museum. Collections are held together in a thematic flow instead of seperated selections.