Oyuncak Sergisi

  

Oyuncak Sergisi ile Mall of İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yer alan MOİ Sanat’ta Oyuncakların 5000 yıllık hikâyesi anlatıldı. İstanbul Oyuncak Müzesi Küratörü Sunay Akın’la birlikte hazırlanan ve İstanbul Oyuncak Müzesi koleksiyonundan seçilen oyuncakların yer aldığı sergide mimariden uzay araştırmalarına, ulaşım tarihinden sanayi devrimine, coğrafi keşiflerden, gündelik hayata ve eğlence dünyasına kadar geniş bir skalada bütünlüklü bir panorama oluşturuldu. Sergi tasarımı zaman tüneli, pano metinleri, interaktif uygulamalar ve çizgi filmler ile zenginleştirilerek her yaştan ziyaretçi için ilginç hale getirildi.


Thanks to the Toy Exhibition, the story of toys lasting for 5000 years have been told to the visitors. A complete panorama has been designed that captures the history of civilizations from architecture to space researches, industrial revolution, geographical discoveries and daily life through the toys chosen among the collection of the Istanbul Toy Museum. The exhibition, created together with the curator of Istanbul Toy Museum, Sunay Akın, was enriched with timeline, text panels, interactive applications and animation films and were made attractive for the visitors of all ages.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top