Seddülbahir Kalesi

 

Seddülbahir Kalesi ve çevresi, Gelibolu Tarihi yarımadasındaki askeri ve mimari mirasın koruması amacıyla müzeye dönüştürülmektedir. Boğaz savunması açısından oldukça kritik bir göreve sahip olan ve dünya tarihi ve kültürel mirası için oldukça değerli bir restorasyon örneği olan Seddülbahir Kalesi’nin restorasyon çalışmaları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır. Bilimsel Danışma Kurulu eşliğinde yürüttüğümüz kalenin müze tasarımı ve çevre düzenlemesi peyzaj tasarımlarım çalışmaları devam etmektedir. Açık ve kapalı alanlarda tematik ve kronolojik bir akış ile oluşturulan farklı gezi güzergahları, kale ve çevresinin tarihi, mimari ve doğal mirasını ziyaretçi odaklı bir sergileme tasarımı ile görünür kılmayı hedeflemektedir. Müzede Dünya savaş tarihi içinde yaşanan ilkler ve çok özel insan hikayelerinin aktarılmasının yanı sıra Boğazın ve bölgenin oluşumundan bu yana, barındırdığı yaşamlar ve potansiyellerine ve mimari niteliklerine de yer verilmektedir.


Seddülbahir Fortress and its surrounding space is transformed into a museum in order to protect the military and historical heritage in Gallipoli Historical Peninsula. The restoration works of Seddülbahir Fortress, which has a very important role with regards to the defense of the Straits and world history and cultural heritage, have been completed. The process of museum and landscape design and environmental planning is still going on, accompanied by the Scientific Advisory Board.