Söğüt Müzesi


 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş hikâyesine odaklanan müzede, aynı zamanda yüzyıllarca hüküm sürmüş bir imparatorluğun genel karakteristik özellikleri ve yüzyıllar sonrasına bıraktığı miras ele alınıyor. Bilecik Müzesi ile birbirini bütünleyen bir tema kronoloji senaryosu içinde kuruluştan fetihe kadar olan dönem Söğüt Müzesi’nde ziyaret edilebilir.


While the Museum is focusing especially on the establishment story of the Ottoman Empire, it also narrates the history of Ottoman Empire with its characteristic features. The museum’s themes show parallelism with Bilecik Museum.