Bilecik Müzesi

Ziyaretçilere dinamik bir gezi deneyimi sunmayı amaçlayan müzede, mekânın özgün formlarından yola çıkılarak, sergi salonları çok katmanlı olarak tasarlandı. Söğüt Müzesi ile içerikleri birbirini izleyen ve tamamlayan bir bütünlük içinde kurgulanan müzede, İstanbul’un fethinden Cumhuriyete kadar olan tarihsel periyod, ziyaretçilere farklı araçlarla anlatılıyor. Türkiye’de Osmanlı tarihinin ilk kez bir müzede bütünlüklü bir toplumsal tarih yaklaşımı ile anlatıldığı ilk müze olması nedeni ile Müze, oldukça önemli bir boşluğu dolduruyor.


Considering the peculiar forms of the space, a multilayered approach were created in showrooms. Designed in harmonious with the Söğüt Museum, the historical period starting from the conquest of Istanbul to Republican Period is narrated in the museum through different media. The museum fills an important gap by developing a social history approach and a holistic approach to the history.

 

Edirne Yeni Saray/ Adalet Kasrı

Sarayiçi’nde Sultan II. Murat’ın yaptırdığı yeni saraya ilave olarak inşa ettirilen Adalet Kasrı, Osmanlı İmparatorluğu’nda adaleti simgeleyen bir kule mimarisi olarak vücut bulmuş. Müze, tarihte adaletle ilgili alınan kararları, idari yapıyı, simgeleri ve mekânın kullanımı temalarının sunulduğu bir alan olarak tasarlandı.


Towers symbolize the justice in Ottoman architecture. Justice Pavilion, symbolising the justice, has been designed as a museum including the themes like the administrative structuring of the state, its symbols, the previous use of the place.