Edirne Yeni Saray/ Adalet Kasrı

Sarayiçi’nde Sultan II. Murat’ın yaptırdığı yeni saraya ilave olarak inşa ettirilen Adalet Kasrı, Osmanlı İmparatorluğu’nda adaleti simgeleyen bir kule mimarisi olarak vücut bulmuş. Müze, tarihte adaletle ilgili alınan kararları, idari yapıyı, simgeleri ve mekânın kullanımı temalarının sunulduğu bir alan olarak tasarlandı.


Towers symbolize the justice in Ottoman architecture. Justice Pavilion, symbolising the justice, has been designed as a museum including the themes like the administrative structuring of the state, its symbols, the previous use of the place.