Türkiye Tiyatro Müzesi

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın Beyoğlu Apelyan Apartmanı’nda bulunan vakıf merkezinin tasarımı ve işlevlendirmesi ile başlayan çalışmalar müze altyapısının oluşturulması faaliyetleri ile devam ediyor. Türkiye Tiyatro Müzesi’nin araştırma merkezi, kütüphane, arşiv, sahne, etkinlik ve atölyeler mekanı gibi birçok alt faaliyet alanı olması planlanıyor. İlk etapta müzenin envanter programı, kurumsal kimlik tasarımları ve yönetim yaklaşımları tamamlandı. Uzmanlık alanlarımızdan biri olan sözlü tarih eğitimleri ve kayıtların takibi, arşivlenmesi ve müze koleksiyonuna dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içinde tamamlanacak tasarımlardan örnekler görebilmek için Türkiye Tiyatro Vakfı web sitesini ve Müze Sergi İşleri’nin sosyal medya platformlarını takip edebilirsiniz.