Türkiye Tiyatro Müzesi

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın Beyoğlu Apelyan Apartmanı’nda bulunan vakıf merkezinin tasarımı ve işlevlendirmesi ile başlayan çalışmalar müze altyapısının oluşturulması faaliyetleri ile devam ediyor. Türkiye Tiyatro Müzesi’nin araştırma merkezi, kütüphane, arşiv, sahne, etkinlik ve atölyeler mekânı gibi birçok alt faaliyet alanı olması planlandı. İlk etapta müzenin envanter programı, kurumsal kimlik tasarımları ve yönetim yaklaşımları tamamlandı. Uzmanlık alanlarımızdan biri olan sözlü tarih eğitimleri ve kayıtların takibi, arşivlenmesi ve müze koleksiyonuna dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içinde tamamlanacak tasarımlardan örnekler görebilmek için Türkiye Tiyatro Vakfı web sitesini ve Müze Sergi İşleri’nin sosyal medya platformlarını takip edebilirsiniz.


The studies started with the design of the Foundation’s center in Apelyan Apartment Building in Beyoğlu are continuing with the works for building the infrastructure of the Museum. Many subactivity areas are planned like a research center, library, archive, stage, workshops. In the first phase of the process, an inventory program, the institutional identity and management approach has been completed. Oral history trainings and the monitoring and archiving of the recording process are still continuing. The samples from graphic designs can be viewed through our website.