About us

New Museum,
New Design


Since 2008, we are offering a holistic approach to the processes involving conceptual background, design, construction and operation in the planning of museums and cultural institutions.
In design and application processes of museums and exhibitions, we analyze the expectations and goals of our customers in order to create sustainable structures consonant with international standards, within the framework of museology ethics, and we realize designs with the principle that each museum is unique conceptually and practically.
We develop designs with an understanding of new museology approach respects nature, opens up space for human stories.

2008 yılından bu yana müze ve kültür kurumları planlamasında kavramsal arka plan, tasarım, yapım ve işletmeyi kapsayan süreçlere bütünsel bir yaklaşım sunuyoruz.
Müze ve sergi tasarımı ve uygulamalarında uluslararası standartlarda, müzecilik etik kuralları çerçevesinde, sürdürebilir yapılar oluşturulması için müşterilerimizin beklenti ve hedeflerini analiz ediyor, her müze kavramsal ve pratik olarak farklıdır ilkesi ile tasarımlarımızı biçimlendiriyoruz.
Doğaya saygılı, insan hikâyelerine ve üretimlerine alan açan, yeni müzecilik anlayışı ile yeni tasarımlar gerçekleştiriyoruz.


Copyright by Müze Sergi İşleri 2015. All rights reserved.Copyright by Müze Sergi İşleri 2015. All rights reserved.tr_TRTurkish