Edirne Balkan Tarihi Müzesi

Edirne kentinin tarihsel önemi, doğal ve kültürel mirası ile birlikte düşünülerek tasarlanan müze, bir tarih ve kent müzesi olarak da işlev görmek üzere tasarlandı.

Hıdırlık Tabya mekânlarında tematik bir akış ile kurgulanan müze, özellikle 19. ve 20. Yüzyılda savaşlar ve göç konusuna odaklansa da, Balkanlar coğrafyasını en geniş sınırları ile bir bütünlük ve tarihsel bir süreklilik içinde ele alıyor.


GörsellerCopyright by Müze Sergi İşleri 2015. All rights reserved.Copyright by Müze Sergi İşleri 2015. All rights reserved.tr_TRTurkish