KAPAK_03.jpg
21/Ara/2020

Archaeological history of Adıyaman is narrated through the objects belonged to persistent civilizations in the region and the daily life objects belonged to the first archaeologists worked starting from the first excavations in the region. The collection offers an entertaining and educating experience through thematic stories and audiovisual media.


GörsellerKapak_01.jpg
20/Ara/2020

The project, realized under the direction of Sarıyer Municipality and Istanbul Technical University, narrates the story of the Bosphorus especially focusing on the natural and cultural heritage of the region via audiovisual media and replicas.


GörsellerKapak_01-1.jpg
19/Ara/2020

The Museum established in Çanakkale Hamidiye Bastions approaches the pre and post years of World War I, which influenced all the world dramatically, in historical continuity. Chronological and thematic approach is followed and it is enriched by the human narratives and individual experiences.


GörsellerKapak_01-2.jpg
18/Ara/2020

Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndaki tarihi ve mimari mirasın koruması amacıyla müzeye dönüştürülen Seddülbahir Kalesi’nin müzeleştirme süreci on yıllardır devam ediyor.

Bilimsel Danışma Kurulu eşliğinde yürüttüğümüz müze tasarımı çalışmaları; tematik ve kronolojik bir akış ile oluşturulan farklı gezi güzergâhları, kale ve çevresinin tarihi, mimari ve doğal mirasın ziyaretçi odaklı bir sergileme tasarımı ile sunulması çalışmaları ile devam ediyor.


GörsellerKAPAK_01.jpg
16/Ara/2020

İstanbul Kağıthane Premier Ofis Kampüs binasında açılan Başalan İstanbul Kamera Müzesi, “görme”nin tarihini bilimsel, sosyal ve kültürel boyutlarıyla bir bütünlük içinde ele alıyor. Müze’nin zengin görsel ve yazılı içeriğinin yanında, koleksiyonda her dönemden kameraya, belgesel filmlere, video ve yerleştirmelere yer veriliyor.

Fotoğraf sanatını ve yaratıcı üretimleri desteklemek amacıyla seminer/konuşma programlarına ve yetişkin ve çocuk atölyelerine olanak sağlayacak bir geçici sergi alanı da bulunan müze, çocuk ziyaretçiler için özelleştirilmiş bir gezi güzergâhına, eğitim kitine ve atölye programına da sahip.


GörsellerKapak_01-4.jpg
15/Ara/2020

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın vakıf merkezinin tasarımı ve işlevlendirmesi ile başlayan çalışmalar müze altyapısının oluşturulması faaliyetleri ile devam ediyor.

Müzenin araştırma merkezi, kütüphane, arşiv, sahne, etkinlik ve atölyeler mekânı gibi birçok alt faaliyet alanı olması planlanıyor.

İlk etapta müzenin envanter programı, kurumsal kimlik tasarımları ve yönetim yaklaşımları tamamlanırken, sözlü tarih çalışmaları için gerekli veritabanı sistemi ve kurumsal formatlar oluşturuldu.

Envanter sistemi çalışmaları ve açılış sergisi hazırlıkları devam ediyor.


GörsellerKapak_01-6.jpg
11/Ara/2020

Edirne kentinin tarihsel önemi, doğal ve kültürel mirası ile birlikte düşünülerek tasarlanan müze, bir tarih ve kent müzesi olarak da işlev görmek üzere tasarlandı.

Hıdırlık Tabya mekânlarında tematik bir akış ile kurgulanan müze, özellikle 19. ve 20. Yüzyılda savaşlar ve göç konusuna odaklansa da, Balkanlar coğrafyasını en geniş sınırları ile bir bütünlük ve tarihsel bir süreklilik içinde ele alıyor.


GörsellerKapak_01-7.jpg
10/Ara/2020

Müze, varoluşunu kendi içinden doğuran ve araçlarını anlatırken yeniden kullanan bir iletişim alanı olarak tasarlandı.

Konusu itibariyle müzede farklı anlatım kanalları kullanılarak oldukça geniş ve renkli bir tema oluşturuldu.

Koleksiyoner Ferit Akalın’ın bağışladığı hepsi restore edilmiş ve çalışır durumda farklı dönemlerden ve dünyanın farklı yerlerinden gelen radyo koleksiyonu ile müze, Türkiye için tematik müzeler alanında eşsiz bir niteliğe sahip.


GörsellerKapak_01-9.jpg
05/Ara/2020

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Rölöve Müdürlüğü yönetiminde hazırlanan Müze, yeni binasında, bölgenin ilk sakinlerinden olan canlıların fosilleri ve replikaları ile dikkat çekici bir sergileme ile ziyaretçileri karşılıyor.

Müze, koleksiyonu ayrı seksiyonlar olmaksızın bir arada tematik bir akış içinde ele alıyor.

Kronolojik bir tarih sunumunun ötesine geçilerek ele alınan temalar, farklı dönemler arasındaki ilişkileri ve kesişimleri de anlatarak ziyaretçilerin Kırşehir’in yaşam kültürünü bir bütün halinde deneyimlemelerine imkân sağlıyor.


GörsellerKapak_01-10.jpg
04/Ara/2020

Isparta Müzesi’nde, tarih öncesi dönemlerden başlayarak bölgede iz bırakan uygarlıklara ve kültürlere ait arkeoloji ve etnografya koleksiyonlarına yer veriliyor.

Koleksiyon tematik ve kronolojik bir akış ile sunulurken; sergileme, objelerin yanı sıra görsel-işitsel araçlar ve interaktif uygulamalar ile zenginleştiriliyor.


Görseller
Copyright by Müze Sergi İşleri 2015. All rights reserved.Copyright by Müze Sergi İşleri 2015. All rights reserved.tr_TRTurkish