Kızılcahamam Jeopark Müzesi

 

Kızılcahamam ve çevresindeki jeosit alanlardan çıkarılan ve jeolojik dönemlerden günümüze ulaşan buluntular sergilenmektedir. Müzenin temel işlevleri koruma, araştırma ve sergileme çalışmaları ile Kızılcahamam ve çevresinin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin güzelliklerinin ve değerlerinin anlaşılmasını sağlamak, dünyaya tanıtımını yapmak ve bölgenin yurtiçi ve yurtdışı turizmine katkı sağlamaktır. Müzenin diğer bir işlevi ise başta çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçilerde çevre ve doğa sevgisi kavrayışı ve koruma bilinci oluşturmayı amaçlamaktır. Müzenin temel işlevlerinden biri koruma, araştırma ve sergileme çalışmaları ile Kızılcahamam ve çevresinin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin güzelliklerinin ve değerlerinin anlaşılmasını sağlamak, dünyaya tanıtımını yapmak ve bölgenin yurtiçi ve yurtdışı turizmine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Jeoloji müzesinin diğer bir işlevi ise başta çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçilerde çevre ve doğa sevgisi kavrayışı ve koruma bilinci oluşturmayı amaçlamaktır.

The museum displays the findings of jeosite areas surrounding the city of Kızılcahamam. Among the basic goals of the museum is to to give people consciousness about the value and beauty of the underground and overground treasures, promote them internationally and contribute to domestic and foreign tourism’s growth in the region through protection, research works and exhibitions. The museum also aims to create a consciousness among the people, especially the children about environmental threats.